Kitty Jong
Contact

Publicaties

Vrouw en klimaat

oktober 2018
Op 26 september 2018 vond in Den Haag de Vrouwen Klimaattop: energieke waarden plaats, een initiatief van onder meer de Sociaal Economische Raad. Tijdens deze bijeenkomst discussieerden een vijftigtal vrouwen betrokken bij de energietransitie over een aantal belanghebbende thema's die verbonden zijn met de energietransitie. Daaronder het thema een inclusieve transitie. Onderdeel van de discussie […]

Wordt de kloof arm-rijk straks door gezondheid bepaald.

mei 2018
De afgelopen maand was er veel aandacht voor het nieuwste bezuinigingsplan van het kabinet: de loondispensatie. Mensen met een arbeidsbeperking zullen hierdoor bijvoorbeeld geen pensioen meer opbouwen en kunnen er flink in inkomen op achteruit gaan, tot onder het wettelijk minimumloon. De FNV verzet zich met vele anderen tegen dit plan, omdat mensen met een […]

Heden en verleden van ons centrale overleg

april 2018
Beste mensen,Laten we er geen doekjes om winden. Voorlopig willen we nog best praten met werkgevers. Ze zijn nog niet verdwenen en dus een realiteit. We willen ook best praten met de overheid. Die is ook een realiteit. Wat we niet willen is een soort van schijnzeggenschap waaraan verantwoordelijkheid is gekoppeld. De vakbeweging is verantwoordelijk […]
website by Madebyjong
star-oclosearrow-circle-o-downalign-justify linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram