Kitty Jong
Contact

De wet Tijdelijke Versterking Groningen lijkt een goede zaak. Het is het niet. Laat Groningers niet achteraan aansluiten

februari 2021

Volgende week behandelt de Tweede Kamer de wet Tijdelijke Versterking Groningen. Dat lijkt een goede zaak. Het is het niet. Het is de zoveelste stap van dit kabinet in een tot nu toe succesvolle vertragingstactiek rond de schadeafhandeling en de versterking van de huizen die zijn beschadigd door de aardbevingen in Groningen.

De versterkingswet maakt dat er een scheiding wordt aangebracht tussen de schadeafhandeling en het herstel van de woningen, en zorgt voor een ondoordringbaar woud van bestuursorganen die er allemaal hun plasje over moeten doen. Dat kost tijd en die tijd hebben de bewoners niet meer. Een schandalig vertoon van wanbestuur.

Staart tussen de benen

De verantwoordelijk minister heeft politiek Den Haag met de staart tussen de benen verlaten. Vanwege de toeslagenaffaire die inderdaad het aftreden waard was. Maar Groningen is ver weg, de bewoners murw en de meeste parlementariërs zien blijkbaar weinig electoraal gewin, en dus duurt het drama voort. Te meer daar de overheid zijn eigen toezichthouder negeert die met klem adviseert om hierop een crisisaanpak los te laten. Omdat, zeker door de scheiding van schadeafhandeling en versterking, het anders nog tientallen jaren gaat duren.

Groningen is een pracht van een provincie. Net als de andere provincies in Noord Nederland trouwens. Maar de zorgen zijn groot. Ook die van de FNV. De energietransitie zal op termijn een kwart miljoen banen kosten, en een kwart miljoen banen opleveren. Niets aan de hand denkt u? Mis. De banen die erbij komen vergen andere vaardigheden en opleidingen, zitten in andere sectoren en, misschien wel het allerbelangrijkst, bevinden zich in andere regio’s.

Kwetsbare regio

En dat is voorlopig niet in Groningen. Want waterstof in plaats van gas is een lonkend perspectief, maar niet voor de hele korte termijn. Perspectief of visie wordt ook niet geboden aan de industrie in de Eemsdelta waar uiteindelijk zal moeten worden verduurzaamd met behoud van werkgelegenheid in deze kwetsbare regio. Dat vergt richting geven door de overheid. In plaats daarvan wordt getalmd met invulling geven aan Europees beleid. Met grote onzekerheid onder de werknemers tot gevolg. Want ja, dat wordt dan wel weer aan een nieuw kabinet overgelaten.

Over de energietransitie gesproken. Als FNV hebben wij onlangs onderzoek gedaan naar betrokkenheid van burgers bij bijvoorbeeld de plaatsing van windturbines op land. Daaruit kwam onder meer naar voren dat slechts 10 tot 15 procent van de bewoners zich betrokken voelt bij de plannen, een zelfde percentage zegt zeggenschap te hebben. Een zorgelijk laag percentage voor dergelijke ingrijpende plannen.

Leefbaarheid in gevaar

Voeg daarbij de overige arbeidsmarktproblematiek. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van de sociale werkvoorziening die in Groningen veel werkgelegenheid bood, voordat de toegang werd afgesloten en de bezuinigingen zorgelijke negatieve effecten sorteerden. Kortom de leefbaarheid in zijn algemeenheid is al jaren in gevaar.

De FNV maakt deel uit van het Groninger Gasberaad. Het Gasberaad komt op voor de belangen van de getroffen bewoners. Bestuurders daarentegen, waar en op welk niveau dan ook, willen eigenlijk alleen maar veel spreken over de toekomst, over hun eigen belangen daarin en vooral het geld dat daarvoor beschikbaar is. De desinteresse voor de mensen die nú in de ellende zitten is stuitend.

Haagse bubbel

Maar daar moet nu wel heel rap de nadruk op komen te liggen. Geïnvesteerd moet er worden. Het geld om te investeren is er. Vanuit Nederland zelf, maar ook vanuit Europa. Geld dat bij de mensen terecht moet komen, geld dat recht doet aan wat we de bewoners schuldig zijn, geld voor stimulering werkgelegenheid en voor leefbaarheid. Nederland is groter dan de Haagse bubbel.

website by Madebyjong
closearrow-circle-o-downalign-justify linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram