Kitty Jong
Contact

Ingezonden brief Wajong

juli 2019

Politici: nog even goed opletten

In de politieke euforie rond het klimaatakkoord, de (mogelijke) verkiezing van Frans Timmermans tot president van de Europese Commissie, de aanstaande zomerbarbecue en het naderende zomerreces op het Binnenhof, heb ik behoefte de feestvreugde van politiek Den Haag nog even te temperen. Er dreigt namelijk een groep kwetsbare mensen gemangeld te worden tussen goede bedoelingen van een staatssecretaris, murw-vergaderde kamerleden en ingewikkelde bijstellingen van gecompliceerde regelgeving. Ik heb het over de Wajongers.

In januari 2018 werden de jonggehandicapten gekort op hun uitkering en wel met 5%. Dat was weliswaar al in 2013 afgesproken, maar daar beloofde het kabinet banen bij te leveren. Na vijf jaar zou een 'prikkel' van kracht worden die mensen moest stimuleren aan het werk te gaan. De banen bleken echter niet te bestaan of de banen waren niet duurzaam genoeg om een bestaan van te kunnen opbouwen. De FNV voerde actie en bepleitte de zaak bij het college voor de rechten van de mens, maar het nieuw aangetreden kabinet betoonde zich 'daadkrachtig' in de richting van deze lobby-arme groep en zette de korting van 80 euro per maand voor de jonggehandicapten door. In april 2019 deed de sector FNV Uitkeringsgerechtigden nogmaals een beroep op de politiek om die korting terug te draaien toen bleek dat bij een op de drie dossiers door het UWV zelf werd gesproken van twijfels of de beoordelingen over Wajongers rond hun arbeidsvermogen wel juist waren. Opnieuw gaf de politiek geen krimp.

Nu komt er een volgende stap aan: een wetsvoorstel tot wijziging van de Wajongwet. Het doel is de vereenvoudiging van de regels en het wegnemen van drempels voor Wajongers om aan de slag te gaan in betaald werk. Daartoe worden een aantal maatregelen voorgesteld. Vanuit de FNV steunen we de achterliggende gedachte: de wajongwetgeving is complex en stelselmatig aan wijzigingen onderhevig; vereenvoudiging lijkt voor de hand te liggen. Maar dan gaat het mis. Het voorliggende wetsvoorstel is opnieuw zeer complex en de gevolgen voor het (toch al lage) inkomen zijn op zijn minst ondoorzichtig. Elke aanpassing in de wet heeft tot nu toe tot vermindering van inkomsten geleid. Dat zal door afschaffing van bijvoorbeeld de Bremanregeling nu weer gebeuren. Maar ook het zogenoemde garantiebedrag voor mensen die er door de nieuwe wet op achteruit gaan en dat al na twee maanden niet werken vervalt, is een grote bron van slapeloosheid voor de betrokken jonggehandicapten. De arbeidsmarkt is namelijk ook voor arbeidsbeperkten doorgeschoten flexibel en vaste contracten worden nauwelijks geboden. Hoezo garantie op inkomen?

Wellicht wordt door de nieuwe wet de wereld van werkgevers die met verschillende Wajongers te maken hebben een stukje simpeler. Maar voor de individuele Wajonger betekent de vormgeving van deze wet onrust en onduidelijkheid. U bent wellicht het spoor zelf ook al bijster. En daar zit wat de FNV betreft precies het risico: dat de gevolgen van de technische aanpassingen van de wet te lichtvaardig worden opgevat of zelfs over het hoofd worden gezien. Met alle gevolgen voor deze kwetsbare groep waarvan over het algemeen het inkomen laag is, de arbeidsmarktpositie zwak en de zorgkosten hoog. Nog even goed opletten dus zodat de menselijke maat niet het onderspit delft. Daarna gun ik u van harte een terugkijken op een politiek seizoen waaraan u het verschil hebt gemaakt, en natuurlijk een kippenboutje met collega's in de zon donderdag.

website by Madebyjong
closearrow-circle-o-downalign-justify linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram