Kitty Jong
Contact

70 jaar FNV Vrouw

november 2018

Feministe
Mijn moeder is een feministe. Van de tweede golf uit de jaren zestig. Uit de periode van de dolle mina's en baas in eigen buik. De eerste golf was ongeveer 50 jaar eerder toen er nog gestreden moest worden voor
nog fundamentelere burgerrechten zoals kiesrecht en recht op universitair onderwijs. Met een feministische moeder zijn mijn vrouwenrechten me aan komen waaien. Natuurlijk ging ik studeren en aan de pil. En natuurlijk ging ik niet thuis zitten toen ik kinderen kreeg. En natuurlijk ben ik economisch zelfstandig. Mijn generatie heeft volop geprofiteerd van de strijd die de generatie voor ons heeft geleverd. Ik heb twee zoons, maar ook schoondochters en stiefdochters, en die profiteren zo mogelijk nog meer. Er zijn meer vrouwelijke studenten dan mannelijke en jonge vrouwen verdienen meer dan hun mannelijke collega's. We kunnen onszelf feliciteren met de behaalde successen. Mission accomplished. Feminisme voltooid. Of toch niet?

Organisatie-adviesbureau Mckinsey publiceerde onlangs een rapport over arbeidsparticipatie van vrouwen. Meer dan de helft van de vrouwen blijkt economisch afhankelijk van hun partner. Nergens in Europa werken
vrouwen meer in deeltijd dan in Nederland. Als vrouwen meer uren zouden werken zou dat niet alleen goed zijn voor de (inkomens)positie van de betrokken vrouwen, maar ook voor het oplossen van arbeidsmarkttekorten en voor de Nederlandse economie als geheel.

Daarnaast is het aantal mensen dat op of onder de armoedegrens leeft in Nederland hoog. Ongeveer 400.000 kinderen leven in armoede, velen van hen zijn kinderen van vrouwen in de bijstand.

Tot slot is de #metoo-discussie opgelaaid om niet meer zo makkelijk te doven. Onderzoek van FNV zelf levert schokkende resultaten op als het gaat om (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Twee procent van de vrouwen heeft zelfs te maken gehad met aanranding en verkrachting op de werkvloer.

Mckinsey concludeert in haar rapport dat de vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt te lijden heeft onder systeemfouten die typisch Nederlands zijn. 80% van de Nederlanders vindt het eigenlijk niet acceptabel dat
een vrouw met kleine kinderen meer dan drie dagen per week werkt. Omdat vrouwen het dan ook vaak niet doen, wordt de noodzaak om kinderopvang echt voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken
door de overheid niet gevoeld. Bovendien kunnen vrouwen dan meteen ook de zorgtaken op zich blijven nemen; ze werken toch niet fulltime. En daarmee is de cirkel weer rond. Voor vrouwen in de bijstand is het
extra moeilijk om die cirkel te doorbreken. Kinderopvang is duur. En gemeenten dwingen mensen in de bijstand om een verplichte tegenpresentatie te doen, wat veelal neerkomt op werken zonder loon, in plaats van dat uitkeringsgerechtigden zichzelf werkelijk kunnen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. En we hebben nog steeds een groot tekort aan vrouwen aan de top. Dat is niet alleen een principezaak. Seksuele
intimidatie is een kwestie van machtsmisbruik dat wellicht een halt toegeroepen kan worden als vrouwen een gelijkwaardige positie innemen ten opzichte van mannen, in alle lagen binnen een organisatie.

FNV Vrouw: van harte gefeliciteerd met jullie 70-jarige bestaan, maar we zijn er nog lang niet. Ik ben ervan overtuigd dat een onstuimige derde feministische golf hard nodig is. Laten we de arbeidsmarkt daar de
komende jaren mee overspoelen.

website by Madebyjong
closearrow-circle-o-downalign-justify linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram